Trikfilm studio

Je jedna z nejstarších a nejrozšířenějších animací. Dnešní doba umožňuje animovat tradičním způsobem. Tvůrce kreslí na papír za pomoci prosvětlovacího stolu, který prosvítí předešlou fázi animace. Moderní doba ale tvůrci nabízí používat spíše digitální technologie a počítačové programy.

Tvůrce: