Trikfilm studio

Patří mezi nejstarší animační techniky. Tvůrce tvoří animovaný film z různých plochých materiálů, například z vystříhaných papírů, textilu nebo různými kombinacemi těchto materiálů.

Ploškovou animaci lze bez problému vytvořit i v počítači, za použití moderních postupů a technologií.

Tvůrce: